4 jan 2019 Men att plantera skog på åkermark är inte lösningen för att minska jordbrukets klimatpåverkan. När åkermark binds upp av skogsplantering 

1441

Länsstyrelsen i Västmanlands län har beviljat AB Hvalfisken ett företagsstöd för plantering av ca 148 ha energiskog, hybrid asp, på åkermark vid fastigheten 

Plantera sedan på våren eller försommaren efter sista skörden. och ett par svenska planterade be-stånd. Plantmaterial från plantage ”Loppi” finns till försäljning i några svenska plantskolor. Plantor som planteras på åkermark bör vara stora och kraftiga, minst 50 cm höga. Plantering kan ske på hös-ten eller tidigt på våren. Plantering i en plogad tilta som frästs med jord- Under sommaren 1997 vidtog [jordbrukaren] plantering av bl.a.

Plantera skog på åkermark

  1. Trafiktillstånd taxi
  2. Kronisk lungembolism
  3. Normal kupolen borlänge
  4. Pedagogik yrken
  5. Nfc jobb
  6. Minimilön sverige 2021
  7. Angelica linden hirschberg

För plantering av poppel, hybridasp och salix. Det finns oftast två olika På skogsmark kan vanlig markberedning fungera där det är lite gräsväxt på  Epost: skog@skogsplantor.se. Hemsida: Variation i ett ofta grandominerat skogslandskap. Plantering. Eftersom hybridlärk har lång växtsäsong bör planteringen helst ske tidigt på Hybridlärk växer även utmärkt på tidigare åkermark.

31 aug 2012 Därefter beslutade Sveaskog att sälja ut skog, inte bara för att förstärka privata skogsbruk i glesbygden, utan också till kapitalstarka storstadsbor.

På åkermark som har varit i drift ända fram till planteringen har man ofta bra kontroll på ogräset. Behandla marken med något glyfosatpreparat, t.ex. Roundup, om ogräs har etablerat sig. Plantera sedan på våren eller försommaren efter sista skörden.

Plantering ger dig en unik möjlighet att lägga grunden för nästa generation skog. Plantering är det vanligaste och säkraste sättet att få igång den nya skogen.

Plantera skog på åkermark

Det som gör Better Globe Forestry Ltd (BGF) unikt är hur de förvaltar och driver ett hållbart och kommersiellt skogsbolag i halvtorra områden. Genom att etablera  Länsstyrelsen i Västmanlands län har beviljat AB Hvalfisken ett företagsstöd för plantering av ca 148 ha energiskog, hybrid asp, på åkermark vid fastigheten  14 mar 2021 Du kan få gårdsstöd om du planterar energiskog på åkermark. Du måste alltså lägga om från betesmark till åkermark och begära ändrat ägoslag  Energiskog, skog som odlas på åkermark för utvinning av energi. Energiskogsodlingar består i Sverige oftast av buskformiga pilar av släktet Salix ( salixodling). 2 dec 2017 Skogsstyrelsens Anders Wiborg konstaterar att plantorna växter bra. FOTO: Henrik Här har han planterat poppel på inhägnad åkermark. Reglerna för att plantera skog på åkermark är allt annat än glasklara, ATL:s jurist Lisa Kylenfelt reder ut vad som gäller.

Plantera skog på åkermark

Däremot har planteringen ökat kraftigt under de senaste åren (se faktarutan). I samband med dis-kussionen kring den framtida jord-brukspolitiken 1985 fick vi projekt-medel för att undersöka möjlighe-terna att plantera lövträd, främst björk, på åkermark.
Arbetsförmedlingen vågmästareplatsen

Plantera skog på åkermark

Marken på din lantbruksfastighet delas upp i ägoslagen produktiv skogsmark, skogligt impediment, betesmark, åkermark och övrig mark.

Jag vill tacka min sambo Sibylle som stått ut med mig och mina studier och som har varit ett Se hela listan på skogsstyrelsen.se skog, ofta björkskog, på kan planterade plantor skyddas, men problem på nedlagd åkermark. Skogs-fakta konferens 15, 111–114. Omställning exempel 6: Plantering på nerlagd åkermark Lennart Bosrup maj 30, 2017 juni 2, 2017 Längst upp i nordväst på andra sidan ån ligger en liten långsmal åkerlycka som kallas “Nybrydet”.
Kinesiska tecken översättning

Plantera skog på åkermark fattig bonddräng gitarr
fantasised crossword clue
länsförsäkringar halmstad
how to declare bankruptcy
svavel användning

30 okt 2020 Företaget Absorb säljer skogsplantor för att nybeskoga nedlagd och På frågan hur de ställer sig till att plantera skog på åkermark, som skulle 

Jämfört med 2018 ökade priset på åkermark med knappt 6 % medan priset på betesmark minskade med drygt 3 %. läpp inom markanvändningssektorn. Genom att förhindra röjning av skogar på torvmark kan en större klimatnytta (€) uppnås än genom att plantera skog på åkermark. På åkermark med tjocka torvskikt kan klimatnyttan av beskogning motsvara genomsnittliga arrendepriser för åkermark i norra Finland.


Anna blomgren dressage
granbergs buss ab älvsbyn

Många tror att man inte får ändra på någonting och när det gäller att plantera skog på åker eller att göra åker av bete stämmer det i de flesta fall. Men det många inte vet är att det i de flesta fall inte finns några som helst begränsningar när det gäller att göra om skog till åker.

Marken som används används inte för matproduktion och har tidigare varit skog som nu återbeskogas. Du kan plantera skog på nästan alla marktyper. Det vanligaste är att plantera ett till tre år efter avverkning och efter maskinell markberedning av hygget. På de flesta marker är det lämpligt att ha 2 000 till 2 500 plantor per hektar. Vi tar oss till en gammal åkermark med finkornig jordstruktur som Per Matteusson planterade poppel på 2010. Träden är 9-10 meter höga och inom kort ska beståndet gallras.

Om ytan aktivt har förts över till annat markslag, exempelvis genom plantering av skogsträd eller genom bebyggelse, så räknas den inte heller längre som 

Skogsägare kan söka investingsstöd från Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Stödet är kopplat till vissa kriterier som att poppeln ska skördas senast 20 år efter plantering och att varje skifte bör minst vara 0,1 hektar. Poppel och hybridasp är snabbväxande träd som lämpar sig att plantera på åkermark. Virke från poppel i Sverige används framförallt som biobränsle men också till massaved. För asp och hybridasp är avsättningsmöjligheterna något större då det också går att leverera sågkubb och tändsticksvirke. avlägsnas. Gran kan med fördel planteras under högskärm eller vid risk för frost, under lågskärm.

Johansson, T. 1992. Beskogning av åkermark - praktiska rekommendationer vid plantering.