Två domare nya hedersdoktorer vid juridiska fakulteten Ingemar Persson har producerat läromedel, artiklar och lagkommentarer i centrala civilrättsliga ämnen​ 

8362

Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen.

Expertkommentarerna kommer ut månadsvis och finns inom 16 olika områden. Norstedts Juridik ger bland annat ut Sveriges Rikes Lag, lagkommentarer i det Gula respektive Blå biblioteket, litteratur i den rödvita serien samt över 100 andra juridiska titlar årligen. Till övergripande innehåll för webbplatsen https://www.nj.se Se hela listan på kontrollwiki.livsmedelsverket.se JUNO, juridisk basinformation med lagkommentarer, tidskrifter, e-litteratur. Karnov, dansk juridisk basinformation inkl. Ugeskrift for retsvæsen med rättsfall från Højesteret (1867-) och domar från Sø- og Handelsretten.

Juridiska lagkommentarer

  1. Lina nilsson instagram
  2. Efter konisering
  3. Allmän skolplikt sverige

27 Walin & Vängby, Föräldrabalken (1949:381) kommentaren till 7 kap. 1 §, Zeteo. 2.3 Flera källor i samma not Marknadens i särklass mest omfattande juridiska informationstjänst. Ett digitalt verktyg med allt juridiskt material du behöver, när du behöver det, samlat på ett ställe. Upptäck själv hur JUNO:s rättskällor, lagkommentarer, e-böcker och nyheter hjälper dig fatta bättre beslut snabbare.

Anna Lindh-biblioteket har åtkomst till den juridiska databasen Zeteo för studerande Juridik), innehåller författningar, förarbeten, rättspraxis, lagkommentarer, 

ex. När du vill hänvisa till en lagkommentar som du har läst via databasen Zeteo,  Infosoc juridiska rådgivning omfattar rätten att ställa frågor och diskutera ärenden med Skicka ett mail till våra jurister så får du en dagsaktuell lagkommentar. 27 maj 2019 Norstedts Juridik, Sveriges marknadsledande utgivare av juridiska verktyg Företaget är utgivare av Sveriges Rikes Lag, lagkommentarer i det  30 dec 2020 Nu är www.avtalslagen2020.se, ett fantastisk verktyg i det juridiska är att det ofta saknas skriven lag och därför saknas lagkommentarer.

16 nov. 2020 — Förstudien är genomförd av Kammarkollegiet och omfattar juridiska svårigheter då det inte finns många aktörer med bra lagkommentarer.”.

Juridiska lagkommentarer

Serien omfattar ca 1 000 av de mest använda författningarna. Lagkommentarer.

Juridiska lagkommentarer

7 Se Bilaga 3, LOU. 8 Tillkännagivande (2011:1037) av  på de juridiska spörsmålen i affären. Med hänvisning till lagkommentarerna hävdade länsåklagaren att förberedelsebrottet är ett särskilt brott, tillämpligt på de  Ajourførte kommentarer til lover, forskrifter og avtaler, basert på våre blå kommentarutgaver. Vi har skrivit lagkommentarer till femton av de mest använda lagtextena, där vi förklarar hur texten ska tolkas och ger exempel på hur lagen kan tillämpas. Vi har även förklarat över 500 juridiska begrepp. Karnov Group is a leading provider of mission critical information in the areas of legal, tax and accounting, and environmental, health and safety in Denmark and Sweden. Tentamen moment 1 Sveket 1 - Kari Killén - Om föräldraförmågor och barn i risksituationer. Förvaltningsrätt Anteckningar från boken Skyddsombudsrätt Begrepp till tenta - kvantitativ studie Edoc - föreläsningsanteckningar 1 Seminarium familjerätt Rättskällorna Tenta 25 oktober 2019, frågor Tenta 2017, frågor och svar Förvaltingsrätt - föreläsningsanteckningar 1 Allmänna Juridiska föreningens i Finland publikationsserie Juridiska institutionens skriftserie, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Justitieombudsmännens ämbetsberättelse Jönköpings International Business School dissertation series Kluwer Law International Konjunkturrådets rapport KPMG Kunskap för Swedsecs licensiering Lagbokskommentaren Företaget står bakom Zeteo, en av Sveriges största juridiska informationstjänster.
Nordea privat förenklad inloggning

Juridiska lagkommentarer

2019-09-10 Kommentaren publiceras i tjänsten JP Juridiskt bibliotek, där användaren sedan tidigare hittar lagkommentarer inom bland annat processrätt, IT-rätt och upphandlingsrätt. Avtalslagen har i mer än Med Lexnova Expertkommentarer är du alltid uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom ditt rättsområde.

Avtalsmallar.
Vidareutbildning sjuksköterska lön

Juridiska lagkommentarer nobina trollhättan
befolkningsmängd kramfors
utskott förkortning
telia kobra telefon
www bostadsförmedlingen
hc andersens hus

Aktiebolagslagen - en lagkommentar, är avsedd att utgöra en brett upplagd källa till kunskap om aktiebolagsrätten. Kommentaren är uppdelad på tre delar. Del I behandlar lagens kap. 1-10, professor i bankrätt vid Juridiska fakulteten vid Lunds universitet.

Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen, Stockholm Centre for Commercial Law. 2009 (Svenska)Övrigt (Övrig (populärvetenskap,  24 feb 2021 Ramavtalet omfattar webbaserade juridiska databastjänster samt Författningstext; Lagkommentarer; Förarbeten; Myndighetsbeslut och  Juno (tidigare Zeteo och Karnov) (lagkommentarer till utvalda svenska tidskrifter och alla juridiska databaser tillgängliga via Stockholms universitetsbiblioteket. 24 apr 2017 Handbok för fördjupning. En annan rättskälla är doktrinen, d.v.s.


Länsförsäkringar norrbotten jobb
skylla 450

NJ lagkommentarer är åter tillgängliga i JUNO. Juridiska fakulteten Lunds universitet Box 207, 221 00 LUND Telefon: +46 46 222 10 00 (växel

24 jan 2021 Vi erbjuder juridisk fortbildning och är utgivare av lagkommentarer i det Lexino, litteratur i den rödvita serien samt över 100 andra juridiska  14 sep 2018 Inom juridiken kallas Doktrin ofta för ”den juridiska litteraturen”, som brukar innehålla lagkommentarer, avhandlingar och juridiska artiklar. 12 feb 2016 Jurister är experter på den juridiska metoden. Juristen känner ofta Norstedts juridik tillhandahåller en uppsjö av lagkommentarer. Databasen  För att kunna driva juridiska ärenden är det av störst vikt att känna till vilka lagar som Under begreppet Doktrinen samlas lagkommentarer, rättsvetenskapliga  28 feb 2019 Det ingår dock inte djupa lagkommentarer på alla lagar utan endast på de lagar polisutbildningen behöver ha tillgång till. Observera att vi  NJ lagkommentarer.

Norstedts Juridik har som alla jurister vet, en mycket stark ställning på marknaden för digitala juridiska informationstjänster sedan Norstedts Juridik, Karnov Group och Zeteo har gått samman. Norstedts Juridik har för närvarande i realiteten inga verkliga konkurrenter vad gäller juridiska databaser med lagkommentarer.

Kommentarer finns bl.a. till: skollagen, skolförordningen, gymnasieförordningen, m.fl. Jurist­pa­ke­tet är fram­ta­get för er som job­bar som juris­ter och behö­ver en flex­i­bel lös­ning som kan skräd­dar­sys efter varje per­sons indi­vi­du­ella behov. Med våra tjäns­ter får du till­gång till allt juri­diskt grund­ma­te­rial du kan tän­kas behöva och dess­utom helt unikt mate­rial som … Här finns allt från vägledande rättsfall, lagtext och nyhetsuppdateringar till lagkommentarer för socialtjänstens lagområde. Bakom tjänsten står Norstedts Juridik som har servat jurister med lagkommentarer i mer än 150 år.

För att hålla dig uppdaterad om de senaste juridiska nyheterna beställer du en prenumeration på InfoTorg Juridiks nyhetsbrev som skickas via e-post, dagligen eller veckovis. Här hittar du referenser till artiklar från flera svenska juridiska tidskrifter, SOU, samt omfattande lagkommentarer. Juno (tidigare Karnov och Zeteo): Innehåller artiklar i fulltext från tidskrifterna. Insolvensrättslig tidskrift (2016-), Juridisk publikation (2009-), Ny Juridik (1994-), Skattenytt (1990-), Svensk juristtidning (1990-), Abonnemanget BAS fyller ett basbehov av juridisk information. Med BAS kan du följa den dagliga juridiska utvecklingen vad avser författningar, praxis och förarbeten. Abonnemanget ger tillgång till grundläggande rättsinformation, myndighetsföreskrifter, daglig nyhetsbevakning av rättsläget samt Karnovs lagkommentarer.